NORTHBOUND | Skateboarding on Frozen Sand

Is, sand, skummende bølger og SKATEBOARDING? Du skulle ikke tro at det passet sammen, men om du får med Karsten Kleppan, Hermann Stene, Didrik Galasso og Henrik Lund så kan det passe!

Video:
Turbin Film

Skaters:
Karsten Kleppan, Hermann Stene, Didrik Galasso og Henrik Lund

Ja, vi Liker!