HVORFOR BURDE OSLOHALLEN HA EN VERTRAMP?

 
skatehallenvoldsløkkaVoldsløkka skatehallen

I begynnelsen av 2000-tallet var vi noen som jobbet for å få en skatehall i Oslo. Jeg dugde ikke særlig til å få forpliktet politikere, men forsøkte å bidra. Vi fikk et bystyrevedtak og bydelsvedtak på at hallen skulle ligge på Voldsløkka. En hel del folk skal ha takk for å ha bidratt i starten. Jeg velger å nevne kun Jean Moe som over en rekke år fikk innblandet en arkitekt til å lage romprogram, budsjett og en skisse på hallen. Jean fikk forpliktet 40 millioner, som var en fenomenal start. Så eksploderte Oslo kommunes budsjett, med Holmenkollen-utbyggingen. Et konsulentbyrå konstaterte at hallen vår ville koste 85 og ikke 40 mill. Herfra er jeg nesten blank i historien, bortsett fra at våre alles Petter Hatlem tok drømmen og jobbet den frem til vedtaket i vår. Det blir skatehall på Voldsløkka. Vi er mange som er takknemlige for Petters arbeide. Jeg har ingen anelse om hvor mye kløkt, tid og tålmodighet Petter har brukt, men han har antakelig fått mange sjanser til å slippe drømmen, uten at noen ville ha klandret ham for det. Jeg fikk takke deg på skategallla på Thøme, Petter. Igjen – tusen takk for et arbeid jeg ikke kjenner noen andre som kunne gjort, men mest av alt, som ingen andre har gjort.


I midten av 2000-tallet sendte jeg en e-post til kloke venner om tenkt arealdisponering i en kommende hall. Jeg gjorde det ikke særlig tydelig i e-posten, men mente da som nå at en Oslohall skal ha en vertramp. Fra reiser i andre byer og land vet jeg at en vertramp er den type anlegg som har færrest brukere i forhold til arealet det opptar. Jeg fryktet da som nå at når hallen står ferdig vil en hel del folk spørre «Hvorfor vertramp, når så få skater den?» Jeg trengte støtte til diskusjonen om innehold, som jeg fryktet ville komme.


Jeg skrev:

En vertramp på om lag 10m bredde vil dekke nær 150kvm av totale 1500kvm i Oslohallen. Den umiddelbare innvending om at det er drøyt å la en håndfull vertskatere få beslaglegge om lag 10% av skateflaten er nok noe ufair.


Mange skatere bruker også flatten og de store buene. En vertramp er ikke en bane kun vertskatere bruker. Vertskating er en offisiell gren siden NORBs NM oppstart i 1989 og flere byer i Norge har et levende vertskatemiljø. Historisk sett har Norsk skateboard opphav fra et vertmiljø, og videre hatt et solid vertmiljø og flere dyktige vertskatere.


En Oslohall vil bli et toneangivende anlegg som må ta ansvar for å sette en optimal standard med tilbud for skatere over hele landet. Riksanlegget vil stå som modell for andre miljø for etterlignelse når de skal bygge sitt anlegg. Ved å ikke ha vertramp i Oslohallen frarøver man ”grenen” sin anerkjennelse som en viktig og levende ”gren” (disiplin).


Å utelate vertramp i Oslohallen er ikke forenelig med situasjonen og utviklingen i Skandinavia og resten av skateverden. Vertmiljøet er levende og anerkjent i nærliggende skandinaviske byer som Göteborg, Stockholm, Malmö og Köbenhavn. Resten av verden kan også regnes med. Å knytte bånd med disse, for oppvisninger eller samlinger blir spolert uten en vertramp. Disse miljøene vil synes det er rart at ikke vi har en vertramp, og dermed ekskludere Norge som vertsnasjon ved større arrangementer.


adilbstailtony.thumb

Tony Hawk med en mctwist over en av Norges mest profilerte vertskatere, Adil Dyani, som tar bs tail - Foto: Vi Duc Truong


Vi har et par gode og dedikerte Norske verskatere. Et helårstilbud vil bidra til et kontinuerlig tilbud som skaper trofaste brukere av en vertramp uavhengig av årstid, klima og vær. En vertramp i oslohallen vil alltid ha tilskuere og gi spirende utøvere en positiv oppmerksomhet og status. Dette kan gi en lojal tilvekst av brukere slik vi har sett det i drammenshallen de siste årene.


Alene er man ikke klokest fikk jeg bekreftet – og svarene fra mine brettvenner kom raskt. Dere får de jeg anser være de viktigste supplementene her.

 • Ved mulighet for å utøve flere grener under samme tak blir skatemiljøet mer sammensveiset, og ikke inndelt i forskjellige grupper. Dette gir en positiv effekt i form av mangfold, variasjon og inspirasjon.

 • Det kommer helt sikkert mer og mer betong. Mer betong betyr mer buer. Dette innebærer forhåpentligvis en real pool etter hvert. Hvordan i heite skal noen greie å skate pool hvis de aldri har sett en vert?

 • Synes det er synd at dette alltid må bli en diskusjon, og det er en sånn typisk norsk greie. Det er vel en selvfølge at alle får et tilbud også vi som er så få som du sier. Det er jævlig dumt at en så viktig gren skal dø ut fordi dere skal ha mer plass til street og bowl. Nå som vi har fått så mye penger skal vi også ha en vert i den nye hallen slik at vi også kan bli bedre og få nye utøvere.

 • Med tanke på å ha en skatekonkuranse under samme tak som f.ex NM 2005 i Drammen.

 • Snowboardere som kjører skateboard føler kanskje dette som trening for halfpipe.

 • Det er nok sant at vertskaterne i Oslo ikke akkurat er i flertall i forhold til streetskaterne, men det kommer aldri til å forandre seg når man ikke legger til rette for at miljøet kan utvikle seg. Synes også det hadde vært morsomt å ha mulighet for å utøve flere grener under samme tak (som i Drammen), slik at kanskje skatemiljøet kan bli mer sammensveiset, og ikke inndelt i forskjellige grupper.

 • Man fraskriver seg all innendørs vertaktivitet i den hallen som vil være Norges viktigste scene.

 • Det er jo veldig gøy da, og fint å se på!

 • Vi risikerer faktisk å rekruttere noen vertskatere.

 • I tillegg til at det vil være naturlig med et så bredt tilbud som mulig vil en helårs vert ramp bidra til rekrutering.

 • Tendensen gjennom flere år har vært en homogenisering av skateboard miljøet, synes det er viktig å ha en vert for å ta vare på det individuelle og varierte i miljøet.

 • Mulighetene for å evt. prøve å integrere street/bowl anlegg og vert i større grad vil kanskje også være med på å forsvare areal behovet, samtidig som man utnytter det som skjer imellom de ulike objektene/formene og verten vil ikke fremstå som noe adskilt fra det øvrige anlegget.

 • Bygger vi ikke en vert stenger vi kanskje ikke ute så mange skatere, men en egen måte å skate på, som er viktig og inspirerende for alle skatere.

 • Vert trekker lett media, og vil nok også øke samlet rekruttering til skating i Oslo.

 • Jeg vil vel heller snu på det å se om det er argumenter for IKKE å ha en vert i hallen…. og det synes jeg ikke.


Takk til Lars Gartå, Espen Røed, Jon Levi Pedersen, Henning Braaten, Tom Gam, Torill Sjølie, Eirin Aaseth, Carl Edvart Heisholdt og Lutfi Crona.


Med ønske om et uforbeholdent ja til en vertramp i Oslohallen. Skal det noen gang stemmes over har dere herved min innstilling: Vedtatt med trampeklapp og jubel!


Riktig god sommer alle brettvenner!


Deres, Fritjof C. Krogvold. 


Hva mener dere? Har du noen argumenter for eller mot? Bli med i diskusjonen i kommentarfeltet...

Ja, vi Liker!