Spørreundersøkelse “Skating og Norges idrettsforbund”

norbNM vinner 2014 Espen Røed - Foto: NorbHer er meldingen fra Norb:


Kjære alle skateboardere!

Vi har blitt gjort oppmerksom på at det er idrettsting i år, noe som holdes hvert fjerde år. Det er kun på idrettstinget man kan søke om særforbunds-status. Vi har tidligere sagt at vi ønsker å ha særforbunds-status om vi skal inn i NIF, slik at vi ikke blir underlagt andre forbund. Det er da vi er sikre på at skaterne får styre sin egen aktivitet.

Kanskje er tiden inne nå?

Det kan medføre en del forandringer i NORB og i klubbene i forhold til slik det er nå. Vi håper derfor at så mange som mulig svarer  innen 1. februar på spørreundersøkelsen vi har laget.

Del informasjonsbrevet og spørreundersøkelsen med så mange som mulig, slik at alle som har noe å si, får mulighet!

 
 
Informasjonsbrev om NORB i NIF:
 
Spørreundersøkelsen:
Endringer som vil komme i et medlemskap i NIF:
 

Ingen under 12 år kan plassere seg i en konkurranse. Dette vil i praksis innebære at barn under 12 år kan delta i konkurranser, men de kan ikke få plasseringer. Hvis vi i for eksempel NM skal fortsette dagens ordning vil de over 12 år bli plassert, mens de under i praksis vil komme på delt sisteplass. Derfor vil nok de fleste konkurranser fro JR være fra 12 år, og i de tilfellene det er resurser vil det holdes egne kids konkurranser.

Antidoping Norge vil ha full tilgang til Norske skateboard konkurranser. De vil kunne ta doping kontroller av deltagere. Hvis deltagere er dopet, vil det være opp til en komite i NIF å straffe utøveren. Dette gjøres som regel i form av utestengelse fra konkurranser. Det er opp til lokal klubb og straffe utover konkurranse deltagelse. Vi håper at et medlemskap i NIF ikke vil innebære at takhøyden som er i kulturen i dag forsvinner, ikke at vi ønsker dop, men det skal alltid være plass i skateboardkulturen for folk som gjør feil, det er sittende styres mening.

I et NIF medlemskap ser det ut til at det skal være mulig å få et NORB kontor med ansatte. Det er sentrale midler til dette i NIF, som fordeles mellom særforbundene. Dette vil øke gjennomslagskraften og støtten NORB kan gi de lokale klubbene.

Det gis gjennom medlemskap i NIF en rekke rabatter og innkjøpsordninger på blant annet flybilletter, leiebiler, hoteller, klubbutstyr osv. 

Hvis skateboarding går inn i NIF, vil alle andre støtteordninger som har gjeldt i dag slutte. Så hvis det er 3 vener som søker frifond til en miniramp, vil de ikke få det. Så den "uorganiserte" delen av kulturen må fortsatt forholde seg til at skateboarding er med i NIF. Derfor er det superviktig at folk lar sin stemme bli hørt, også de som kanskje er for "core" til å gidde å bry seg, for dette vil til syvende og sist ha noe og si for alle skaterne i Norge. 


Norb vil høre deres mening, så svar på undersøkelsen her.