JESSHEIM OPEN - PROGRAM

 jessheimopen2018

 

Fredag 10. August:
VERTJAM - 18.00
Mats Flindrum har laget ny Vert ramp for andledningen.
Adresse: Movegen 30, 2170 Fenstad

Lørdag 11. August: 
PARK - 10.00-17.00
10.00- 12.00 Trening / Påmelding
12.00-13.00 Kvalifisering JUNIOR
13.00-13.30 Best Trick JUNIOR
14.00-14.30 Best Trick JENTER
14.30-15.30 Kvalifisering SENIOR
15.30-16.00 Best Trick SENIOR
16.00-16.30 Finale JENTER. Alle aldre
16.30-17.00 Finale JUNIOR
17.00-18.00 Finale SENIOR

Søndag 12. August: 
STREET - 12.00-18.00
Spot 1 - 12.00
Spot 2 - 15.00
Spot 3 - 18.00

Vær forbredet at det kan forekomme endring i programmet. Følg med på Skateboarder.no og @skateullensaker for mer info. 

Ja, vi Liker!